Nowe podejście do diagnozy psychoedukacyjnej

Naszym celem jest stworzenie wysokiej klasy narzędzi diagnostycznych, w oparciu o nowoczesne techniki analizy danych - dla specjalistów zajmujących się diagnozą dzieci i młodzieży.

psychoeducation

Co robi Diagmatic?

Realizujemy obecnie projekt badawczy, nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będące placówką wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie inteligentnych narzędzi do diagnozy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży.

Jak prowadzimy badania?

concept-box-icon

Autorska koncepcja

Koncepcja, założenia teoretyczne oraz analiza psychometryczna i normalizacja, są opracowywane przez ekspertów, posiadających wiedzę i doświadczenie w projektowaniu narzędzi pomiarowych.

irt-box-icon

Techniki IRT

Zastosowanie IRT umożliwia znaczną poprawę szacowania wyniku prawdziwego względem Klasycznej Teorii Testów i dostarczenie diagnostom narzędzia o wysokiej trafności i rzetelności.

participation-box-icon

Udział ekspertów zewnętrznych

Założenia teoretyczne oraz projekt narzędzi zostały poddane ocenom praktyków i specjalistów z zakresu pedagogiki, psychiatrii i psychologii rozwojowej i klinicznej.

group-box-icon

Duże grupy badawcze

Badania prowadzone są na terenie całej Polski, w 48 losowo wybranych szkołach. Grupa badawcza obejmuje ponad 10 tysięcy uczniów.

quote
W projekcie uczestniczą specjaliści, autorytety ze świata nauki, którzy mają na celu wykreowanie nowych narzędzi badawczych. Szczególnie interesująca i innowacyjna jest planowana elektroniczna wersja przygotowywanych narzędzi.
dr hab. Agata Chudzicka-Czupała
Psycholog
profesor Uniwersytetu SWPS
Jakimi obszarami się obecnie zajmujemy?

Obszar motywacji do działania z przyczynami amotywacji

Motywacja do działania

Diagnoza w obszarze: intelektualno-poznawczym, aktywności fizycznej, relacji interpersonalnych i aktywności prospołczenej.

Przyczyny amotywacji

Analiza motywów związanych z przekonaniami w zakresie: oczekiwanego wyniku działania, własnych umiejętności działania, wysiłku potrzebnego do działania, wartości działania, cech zadania oraz atrakcyjności działań alternatywnych.

motivation
society

Obszar funkcjonowania społecznego

Indywidualne i grupowe

Określenie mocnych oraz słabych stron jednostki w funkcjonowaniu indywidualnym i grupowym, w sferze poznawczo intelektualnej, emocjonalnej, somatycznej oraz zachowania.

quote
Narzędzie badające funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży jest niezwykle ciekawe ze względu na ujęcie: czynniki chroniące i czynniki patogenne. Ujmuje funkcjonowanie społeczne w różnych wymiarach (...). Jak dotchczas nie spotkałam się z narzędziem diagnostycznym o tak szerokim spektrum.
mgr Małgorzata Słomka
Psycholog
Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie
Co chcemy osiągnąć?

Wygodny i szybki sposób diagnozowania

  • narzędzia dostępne w wersji zdygitalilzowanej (tablet, komputer)
  • przetwarzanie danych badania w czasie rzeczywistym
  • dostęp do wyników oraz ich interpretacja bezpośrednio po wykonanym badaniu
diagnosis
survey

Wielowymiarowa eksploracja i opis badanego zjawiska

  • wieloaspektowy profil
  • przyporządkowanie poziomu określonej cechy latentnej
  • odniesienie do normy populacyjnej
  • charakterystyka opisowa
quote
Narzędzie to (zwłaszcza, że jest opracowywane w wersji elektroniczej, przyjaznej dla odbiorcy, który jest obeznany z nowoczesnymi środkami komunikacji) ułatwi diagnozę potrzeb dzieci i młodzieży oraz pojawiających się trudności w procesie kształtowania się motywacji wewnętrznej będącej istotnym czynnikiem decydującym o możliwości osiągania sukcesów w życiu.
dr hab. Irena Mudrecka
Pedagog
profesor Uniwersytetu Opolskiego
Kto za tym stoi?
woman

prof. dr hab Ewa Wysocka

Uniwersytet Śląski

Pedagog i psycholog. Specjalizuje się w problematyce zagrożeń rozwojowych młodzieży, teorii wychowania oraz w diagnostyce psychopedagogicznej. Autorka i współautorka wielu wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w poradnictwie oraz w doradztwie zawodowym.

woman

dr Edyta Charzyńska

Uniwersytet Śląski

Psycholog i filozof, pracownik Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Naukowo skoncentrowana na psychologii pozytywnej i możliwościach jej zastosowania w psychologii klinicznej, zdrowia oraz edukacji.

woman

dr Joanna Góźdź

Uniwersytet Śląski

Pedagog i psycholog, pracownik Instytutu Pedagogiki UŚ. Autorka licznych publikacji oraz twórca narzędzi diagnostycznych

woman

dr Julia Łosiak-Pilch

Uniwersytet Jagielloński

Pedagog i psycholog, pracownik Instytutu Pedagogiki UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zdrowia dzieci i młodzieży, percepcji ciała, wykorzystywania aplikacji mobilnych do promocji zdrowia.

woman

dr Barbara Ostafińska-Molik

Uniwersytet Jagielloński

Pedagog i socjolog, Kierownik Pracowni Diagnoz Pedagogicznych UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pomiaru, analiz statystycznych i interpretacji danych, a także postrzegania rzeczywistości społecznej przez jednostkę, zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianej diagnozy pedagogicznej.

man

dr hab. Paweł Grygiel

Uniwersytet Jagielloński

Socjolog, pracownik Instytutu Pedagogiki UJ. Naukowo skoncentrowany na zjawiskach izolacji/integracji społecznej w okresie dorastania, jak również analizie właściwości psychometrycznych narzędzi badawczych, ich adaptacji oraz możliwości praktycznego wykorzystania współczesnych metod statystycznych (z rodziny IRT, SEM, klasycznych metod regresyjnych). 

man

Grzegorz Humenny

Uniwersytet Jagielloński

Socjolog, doktorant prof. J. Górniaka. Naukowo zajmuje się relacjami rówieśniczymi oraz samotnością. Specjalizuje się w analizie danych ilościowych: analizie czynnikowej (EFA, CFA), analizie ścieżkowej, modelach równań strukturalnych, porównywalności pomiarowej, analizie sieci społecznych, jak również w adaptacji i przygotowaniu narzędzi pomiarowych.

woman

dr hab. Edyta Widawska

Uniwersytet Śląski

Socjolog, pracownik Instytutu Pedagogiki UŚ, założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej.

woman

Aleksandra Gwoździak

Nauczyciel, z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

man

dr Tomasz Żółtak

Socjolog o dużym doświadczeniu w dziedzinie badań edukacyjnych. Zawodowo związany z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. Specjalizuje się w psychometrii oraz badaniach ścieżek edukacyjno-zawodowych.

man

Marek Robel

Menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku IT w zakresie analizy, implementacji oraz sprzedaży rozwiązań informatycznych. Swoją wiedzę praktyczną nabywał w dużych międzynarodowych korporacjach i w przedsięwzięciach w fazie “startup”, których celem było stworzenie zaawansowanych rozwiązań, opartych o chmurę obliczeniową.

man

Jacek Garczyk

Posiada 20 letnie doświadczenie w branży IT. Wiedzę i doświadczenie zdobywał na różnych stanowiskach, m.in. programisty, architekta, analityka systemowego, menadżera produkcji oraz kierownika projektów. Ekspert baz danych oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami. Pasjonat technologii .net oraz sql server.

woman

Karina Porębska

Dyrektor Zarządzający

Praktyk z doświadczeniem budowania przedsięwzięć biznesowych. Od 25 lat związana ze światem technologii informatycznych, których wartość chce zastosować w edukacji i ochronie zdrowia, by poprawić jakość i skuteczność diagnozy problemów wieku rozwojowego dzieci i młodzieży.

woman

dr Barbara Ostafińska-Molik

Kierownik Badań i Rozwoju

Pedagog i socjolog, Kierownik Pracowni Diagnoz Pedagogicznych UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pomiaru, analiz statystycznych i interpretacji danych, a także postrzegania rzeczywistości społecznej przez jednostkę, zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianej diagnozy pedagogicznej.

Zespół
teoretyków
woman

prof. UŚ dr hab.
Ewa Wysocka

woman

dr Edyta
Charzyńska

Pedagog i psycholog. Specjalizuje się w problematyce zagrożeń rozwojowych młodzieży, teorii wychowania oraz w diagnostyce psychopedagogicznej. Autorka i współautorka wielu wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w poradnictwie oraz w doradztwie zawodowym.

Psycholog i filozof, pracownik Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Naukowo skoncentrowana na psychologii pozytywnej i możliwościach jej zastosowania w psychologii klinicznej, zdrowia oraz edukacji.

Pedagog i psycholog, pracownik Instytutu Pedagogiki UŚ. Autorka licznych publikacji oraz twórca narzędzi diagnostycznych

Pedagog i psycholog, pracownik Instytutu Pedagogiki UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zdrowia dzieci i młodzieży, percepcji ciała, wykorzystywania aplikacji mobilnych do promocji zdrowia.

woman

dr Joanna
Góźdź

woman

dr Julia
Łosiak-Pilch

Zespół analizy
psychometrycznej
i normalizacji
woman

dr Barbara
Ostafińska-Molik

woman

dr hab. Paweł
Grygiel

Pedagog i socjolog, Kierownik Pracowni Diagnoz Pedagogicznych UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pomiaru, analiz statystycznych i interpretacji danych, a także postrzegania rzeczywistości społecznej przez jednostkę, zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianej diagnozy pedagogicznej.

Socjolog, pracownik Instytutu Pedagogiki UJ. Naukowo skoncentrowany na zjawiskach izolacji/integracji społecznej w okresie dorastania, jak również analizie właściwości psychometrycznych narzędzi badawczych, ich adaptacji oraz możliwości praktycznego wykorzystania współczesnych metod statystycznych (z rodziny IRT, SEM, klasycznych metod regresyjnych). 

Socjolog, doktorant prof. J. Górniaka. Naukowo zajmuje się relacjami rówieśniczymi oraz samotnością. Specjalizuje się w analizie danych ilościowych: analizie czynnikowej (EFA, CFA), analizie ścieżkowej, modelach równań strukturalnych, porównywalności pomiarowej, analizie sieci społecznych, jak również w adaptacji i przygotowaniu narzędzi pomiarowych.

woman

Grzegorz
Humenny

Zespół ds. zbierania
danych
woman

dr hab.
Edyta Widawska

woman

Aleksandra
Gwoździak

Socjolog, pracownik Instytutu Pedagogiki UŚ, założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej.

Nauczyciel, z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Zespół dygitalizacji
narzędzi
woman

dr Tomasz
Żółtak

woman

Marek
Robel

Socjolog o dużym doświadczeniu w dziedzinie badań edukacyjnych. Zawodowo związany z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. Specjalizuje się w psychometrii oraz badaniach ścieżek edukacyjno-zawodowych.

Menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku IT w zakresie analizy, implementacji oraz sprzedaży rozwiązań informatycznych. Swoją wiedzę praktyczną nabywał w dużych międzynarodowych korporacjach i w przedsięwzięciach w fazie “startup”, których celem było stworzenie zaawansowanych rozwiązań, opartych o chmurę obliczeniową.

Posiada 20 letnie doświadczenie w branży IT. Wiedzę i doświadczenie zdobywał na różnych stanowiskach, m.in. programisty, architekta, analityka systemowego, menadżera produkcji oraz kierownika projektów. Ekspert baz danych oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami. Pasjonat technologii .net oraz sql server.

woman

Jacek
Garczyk

Zespół
zarządzający
woman

Karina
Porębska

woman

dr Barbara
Ostafińska-Molik

Praktyk z doświadczeniem budowania przedsięwzięć biznesowych. Od 25 lat związana ze światem technologii informatycznych, których wartość chce zastosować w edukacji i ochronie zdrowia, by poprawić jakość i skuteczność diagnozy problemów wieku rozwojowego dzieci i młodzieży.

Pedagog i socjolog, Kierownik Pracowni Diagnoz Pedagogicznych UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pomiaru, analiz statystycznych i interpretacji danych, a także postrzegania rzeczywistości społecznej przez jednostkę, zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianej diagnozy pedagogicznej.

quote
W ostatnich latach odczuwa się istotny brak instrumentów diagnostycznych w obszarze funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży. Ocena sędziowska, którą przeprowadziłem, daje mi przekonanie, że nowe narzędzie diagnozy przysłuży się do efektywności pracy osób zawodowo zajmujących się resocjalizają młodzieży, a także przyczyni się do rozwoju badań nad skutecznością podejmowanych działań.
dr Bartłomiej Skowroński
Pedagog
IPSiR Uniwersytet Warszawski
Z kim współpracujemy?

Szkoły

Chcesz, żeby Twoja szkoła dołączyła do badań naukowych, prowadzonych w ramach projektu realizowanego pod nadzorem NCBiR, otrzymała indywidualny raport podsumowujacy wyniki badań w szkole na tle wszystkich pozostałych placówek biorących udział w projekcie, wraz z interpretacją?


Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci potrzebne informacje na temat udziału w naszym projekcie badawczym.

school
psychologists

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Chcesz, aby Twoja poradnia dołączyła do badań naukowych, prowadzonych w ramach nowatorskiego projektu, miała wpływ na kształt narzędzi i ich zastosowanie lub chcesz wskazać obszary swoich potrzeb diagnostycznych?

Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci potrzebne informacje na temat udziału w naszym projekcie badawczym.

Pracownicy naukowi i praktycy

Jesteś pracownikiem naukowym, zajmującym się zagadnieniami z obszaru psychologii, pedagogiki, czy psychiatrii? Chcesz dołączyć do naszego zespołu, który realizuje nowatorskie projekty badawcze, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia metodologiczne, technologiczne i informatyczne?

Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci informacje na temat naszych kolejnych projektów w których możesz wziąć udział.

scientists